| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Falsitá de cata

Page history last edited by Dave MacLeod 3 years, 2 months ago

# Falsitá de cata.

 

*(Texte d'une boite)*

 

Josef Troup, Tchecoslovakia

 

| Kočičí faleš                                                 | Falsitá de cata                                              |

| ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ |

| Jeden sedlák měl v domácnosti dvě velké kočky. Obě kočky byly rodné sestry, ale velice se lišily barvou i povahou. Jedna byla šedá s přičnými pruhy jako vídame u divokých koček, byla také velmi plachá a do kuchyně přichásela jen k jídlu a hned zase odešla pryč. Bála se lidí, ale domácího psa se nebála, obě kočky musily jist z jedné misky spolu se psem. | Un paisan havet in su menage du grand catas. Ambi esset sestras per nascentie, ma ili diferet tre per su color e temperament. Un cata esset gris con nigri transversal stries quam on it vide apu savagi catas, ella esset anc tre timid e in li cocine venit solmen ad manjar e strax foreat. Ella pavet homes, ma domestic cane ne timet, li cane ha esset dresset con catas manjar ex li sam supiere. |

| Druhá kočka byla bila se žlutými pruhy, byla statnější a velmi přítulná, stále chtěla být u lidí a běhala s nimi daleko do polí a s nimi e také vracela domů, mnohdy aš za tmy. Na poli chytala myši, kobylky, pavouky a všecko co se pohybovalo. Lapené myši nosila s pole až domů a teprve doma je snědla. Tak se kočky chlubí svou bdělostí. | Li secund cata esset blanc con yelb macules, ella esset plu robust e tre flattant, ella volet continualmen esser con homes e curret con les lontan in agres e con les anc retrovenit hem, quelcvez til esset tenebre. Ella captet in agre muses, saltarelles, aranes e omni quo se movet. Li captet muses portat ella ex agre til hem e in dom ha les consumptet. Per ti modo li catas fanfarona se con su vigilitá. |

| Jednou byla kočka na polí se sluškou, která kosila jetel k večeři pro křavy. Domácí hoch pomáhal nakosenou jetelinu hrabat a po chvilkách si hrál s kočkou. Když se stmívalo, kočka náhle odešla od chlapce a šla směrem k nepokosenému jeteli, tam zdvihla ocas a točila se tak, jak dělala při mazlení s lidmi, nikoho však nebylo vidět, pr otoze byl už soumrak a bližila se noc. | Unquande esset li cata in agre con servitora, quel falceat trifolies por supé a vaccas. Un boy de dom auxiliat rastrar li falceat trifolies e per curt momentes il ludet con cata. Quande devenit obscuritá, foreat li carta strax de boy e eat in direction ad infalceat trifolies e ta ha ella erectet su caude e caudeat e tornat se quam che dorlotada con homes, ma on ha nequí videt, proque esset ja crepuscul e li nocte aproximat se. |

| Hoch šel pomalu a opatrně za kočkou a byl velmi překvapen, když viděl, ze kočka se "šmajchluje" k pořádnému zajíci, obchází ho, přede a lisá se k němu. Zajíc je opatrný, ustupuje krok za krokem, couvá, ale nakonec zůstal stát a očichával kočku. Tma zahalila dalčí styk kočky a zajíce. Tenkrát neška kočka s hochem domů, neposlechla volání, nepřišla k večeri a její psrce v předsíni zůstala az do rána nedorčena. | Li boy eat lentmen detra li cata e il esset tre suprisat, quande il videt, que li cata dorlota con un robust lépore, circumeat le, ronrona e caudea apu le. Li lépore es caut, il retira lentmen per un passu eat retro, ma al fine il manet star e flarat li cata. Li tenebre de nocte covrit sequent contact de cata con li lépore. Tanda li cata ne eat con boy hem, ella ne obedit li vocation de boy, ella ne veni ad supé e li portion de le in antechambre manet til matine ne tastat. |

| Hoch se ráno sháněl po kočce, ale marné. Náhle vidí, jak kočka se zene směrem s pole domů a nese v tlamě něco velkého, co bylo velmi podobno kryse. Kočka skočila na půdu domku, v němz byl chlév pro vepře a slepice. Hoch vlezl po žebříku na půdu a za chvíli se vrátil a nesl v náručí čtyři malé zajíčky, mrtvé, jen poslední byl ještě teplý. | Li boy reserchat in li matine ti cata, ma sin success. Il vide subitmen, que li cata hasta ex agre he me portain su bocca alquó grand, quo esset tre simil a ratte. Li cata ha saltat in subtegment de un domette, in quo esset stalle por svines e gallines. Li boy ha grimpat sur scale in subtegment e pos un momente ha il retrovenit e portat in brasses quar litt lépores, mort, solmen li últim esset anc calid. |

| Tak se kočka odměnila zajícovi v jetelině za přátelství-vloudila se mu až do hnízda a když zajíc za noci šel na pastvu, kočka mu zadávila mláďata a odnesla si je honem domů, než se zajíc vrátí. Od té doby nesměla kočka s nikým ven do polí. | Per ti modo ha li cata recompensat in trifolies su amicitá a lépore - ella ha se insinuat til in lette de lépor e quande li lépor eat nocte paster se, li cata ha a le mortat mordente li yunos e aportat les strax hem, ante que li lépor va retrovenir. Desde ne esset li cata permisset con nequí forear in agres. |

| A její konec? Byl smutný. Později ji odnesl jiný chlapec, který ve vesnici vzdálené asi 25 km, hoch ji nesl v košiku a šel pěčky. Jaké bylo překvapeni, když kočka asiza měsícse vrátila? Nikdo nemonl pochopit, jak tohle mohla kočka dokazat. Musila projít velkým městem a přes velkou řeku, přes nížv edl pouze jediný most v onom městě a musila projít jestě pěti vesnicemi. Že kočka neumí plavat, to je známo, přísloví praví: Kočkarada ryby jí, ale do vody se jí nechce. | E su fine? Esset trist. In tard témpore ha li cata aportat un altri boy, quel domiciliat in un village distant circa 25 km, ti boy portat le in un plectet corbe e eat per pedes. Quam grand esset surprise, quande li cata ha in un mensu retrovenit? Nequí posset capir, quomodo ella savet it far! Ella devet transear un grand cité e trans un grand fluvie, trans quel eat solmen un ponte just in ti cité e ella devet anc quin villages transear. Que li cata ne save svimmar, it es notori, un proverbie dit: Li cata amat pisces manjar, ma ella ne vole in aqua intrar. |

| Radost z jejího návratu nebyla veliká, neboť kočka se od návratu toulala, nechtěla už chytat myši, líbilo se jí chytat ptáky a tak bylo rozhodnuto, aby kočka byla zabita. Sedlak měl na to svůj recept - kočku vstrčil do pytle a ranou pořádné hole jí přeratil vaz, a mrtvá kočka byla pak zakopána va zahradě, Zůstalo por ní jedno kotě, které bylo hodné, hravé a netoulalo se, ale od té doby nesměl nikdo z domu brát ssebou kočky do polí. | Ma li joya ex revenida de cata esset ne grand, nam li cata pos su revenida vagabundat, ella ne volet muses capter, ella volet capter avies e ergo esset decidet ti cata mortar. Li paysan havet por to su receptu - il ha mettet li cata in un sac e per un batte de un solid baston fractec a cata nuc e ort cata esset poy in jardine interrat. Un catello manet pos le, quel esset bon, ludaci e it ne vagat, ma desde it témpor nequí ex ti dom licet prender catas con se in agres. |

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.